Červenec 2011

Thermokineze

18. července 2011 v 15:21 Parapsychické schopnosti

tréning thermokineze

1.pohodlně sedněte, uvolněte se a představte si, jak se kolem vás mění teplota. Představujte si to intenzivně. Zkoušejte to pořád. Pokud jste změnu teploty zaznamenali (popřípadně i váš teploměr), pak gratuluji.

Magnokineze

18. července 2011 v 15:20 Parapsychické schopnosti

Magnokineze

Jde o ovládání magnetického pole (kovů)
Na netu jsem opět nic nenašla, takže sem napíšu cvičení, které mě zrovna napadá.
1. cvik
Vezměte si dva magnety, kde jsou jasně vyznačeyny oba póly. Jeden dejte stranou, uvolněte se, na nic nemyslete a poté si představte, že jste součástí magnetu a chcete změnit jeho magnetické póly.
(Zní to šíleně, je to můj nápad, nevím jestli to funguje.) Jestli se to povedlo, to zjistíte tak, že přiložíte druhý magnet.
2. cvik
Vezměte dva malé magnety a dejte je od sebe tak daleko, aby se nepřitahovaly. Nyní se pokuste rozšířit magnetické pole jednoho z nich tak, aby druhý magnte přitáhl k sobě, nebo ho naopak odstrčil.

Hydrokineze

18. července 2011 v 15:19 Parapsychické schopnosti

tréning hydrokineze

Naplňte si misku s vodou kousek pod okraj. Na nic nemyslete, uvolněte se a sedněte si k misce. Nyní můžete:
1. Ponořte ukazováček do vody a vnímejte její vlastnosti. Pak se soustřeďte na pohyb vody. Představte si, jak se voda začne hýbat dokola směrem, který si sami zvolíte. Plně se na tento pohyb soustřeďte. Můžete pohyb zrychlit. Pak ukazováček vytáhněte a (stále myslete na vír) kružte ukazováčkem po směru víru.
2. Zapojit sílu vůle. Pevně se soustřeďte na vodu v micse a představte si, jak se točí do víru. Je to o pevné vůli a o týdnech zkoušení.
3. Použít imaginární ruku. Představte si, jak nějaká ruka ukazováčkem víří vodu do víru.

Geokineze 2

18. července 2011 v 15:18 Parapsychické schopnosti

tréning geokineze

1.Budete potřebovat krystal. Nevhodný je neprůhledný.
Důležité je zapsat si jeho vlastnosti (průhlednost, průsvitnost, barva, tvar, množství prasklin a vše, čeho si na něm všimnete).
Zaujměte pohodlnou polohu a zajistěte si klid. Uvolněte a na nic nemyslete. Krystal mějte u sebe. Můžete ho držet v ruce nebo se na něj pouze dívat. Nyní se zameřte na změnu jeho jedné fyzikální vlastnosti (třeba barva). Snažte se silou vůle změnit vámi vybranou vlastnosti a zároveň na celkový výsledek.
Pokud se nic nestalo, nezoufejte a zkoušejte to dál!!!

2.Představte si, že jste přímo uvnitř krystalu mezi jeho jednotlivými částicemi. Do největších detailů si jednptlivé částice i jejich uspořádání představte. Nyní změňte jejich polohu a uspořádání. A krystal se vaší vůli podřizuje.

Kryokineze

18. července 2011 v 15:17 Parapsychické schopnosti

tréning kryokineze

Nebo také cryokineze. Jde o kinezi, díky níž můžete snížit teplotu tak, že třeba voda zmrzne.
cvičení: Vezměte misku (nejlépe z takového materiálu, který nepraskne, když na něj bude působit chlad), naplňte ji vodou (ne po okraj) a sedněte si k ní. Uvolněte se, na nic nemyslete a pak se soustřeďte na vodu v misce. Představte si, jak se na ni vytváří krusta ledu a jak pomalu zamrzá.

Biokineze

18. července 2011 v 15:16 Parapsychické schopnosti

tréning biokineze

Jde o ovlivňování živých objektů, dokonce prý o změnu DNA, i když to je vyloučené. Přesněji: Můžete si změnit bravu vlasů, ovlivnit jejich délku, jestli budou vlnité nebo rovné, barvu očí...
1.Uvolněte se a říkejte si: "S každým nádechem rostou mé vlasy rychleji." A samozřejmě tomu věřte.
2.logičtější způsob, jak biokinezi trénovat:
Uvolněte se a meditujte. Představte si šroubovici DNA. Zcela ji mějte před očima. Pak se přižene vít, odvane částice ve šroubovici a nahradí je novými částicemi.

Atmokineze

18. července 2011 v 15:15 Parapsychické schopnosti

tréning atmokineze

Atmokineze kineze, kterou lze ovládat atmosférické podmínky, čili počasí. Někde můžete vyvolat přeháňkou, bouři, nebo ji naopak zažehnat.

POZOR!! Ne každý si přeje počasí, které zrovna chcete vy!
Trénink:
Zaujměte pohodlnou polohu, chvilku relaxujte a uvolněte se. Pak si představujte, jak padá jemný déšť. Snažte se představit si co nejvíce detailů (včetně zatažené oblohy), jednotlivé kapky, vůni deště... Duďte kreativní.
POZOR!! Dávejte si pozor na předpověď počasí, aby nezačalo pršet a vy si nemysleli, že je to vaše práce!
Je to dost těžký nesnažte se tohle dělat hned ze začátku zřejmě se to nepovede.

využití PSI energie

18. července 2011 v 15:14 PSI energie

Úvodem

Při práci s energií se stanete na energii citlivější. To má i jisté výhody, ale pokud jste strašpytlové, pak spíše nevýhody.
Lze díky této citlivosti vycítit něčí přítomnost, rozsah a sílu něčí aury, jestli se někdo zlobí (když se někdo rozčílený, pak vyzařuje obrovské množství energie), jestli je napnutý, klidný, dokážete poznat, jestli vám někdo energii krade (energetičtí upíři) atd.
Jelikož o vycítění energie vím jen to, co jsem sama zažil, články o využití budou z mé zkušenosti.

Duchové

Je to tak. Pokud jste na energii citlivý, můžete vycítit přítomnost duchů. Vše živé i neživé (i nemrtvé) má svoji energii, kterou vyzařuje do okolí. A vy tu energii můžete vycítit a podle ní i určit, zdali jde o ducha, anděla, démona nebo cokoli jiného. Tu důležité upozornění, podlení odstavec!
Já přítomnost duchů cítím jako chladnou energii. Energii, podotýkám, ne nějaký závan vzduchu. Tuto energii cítím na místě, u kterého je duch nejblíže, třeba na pravé ruce, když je ode mne napravo, na zádech, je-li za mnou atd. K ověření je dobré přesvědčení. Pokud je vedle mě, pak natáhnu ruku na místo, kde cítím zdroj jeho energie, čili jeho nehmotné tělo. Je to zajímavý, když u ramene cítím teplo, pak přes loket až po zápěstí chlad a na dlani opět teplo (jinak řečeno jsem prostrčila ruku duchovým "tělem").
Nevýhodou je, když usínáte, je tma (klidně i bouřka) a náhle cítíte tuhle energii. Nejhorší je, když je ještě ke všemu ticho (zkušené ucho ducha uslyší). Anebo ho můžete i vidět.

Andělé

Přítomnost andělů lze poznat hned několika způsoby (slyšíte jemné hudbu, máte najednou radost, cítíte vůni…). Jelikož ale mluvíme o energii, zaměřím se na ni.
Přítomnost andělských bytostí cítím jako jemnou a příjemnou energii, takovou láskyplnou (i když to není to správné slovo). S touto energií přichází rázem pocit bezpečí.

Cítění energie druhé osoby

Energii lze využít k lepšímu porozumění s přáteli. Když jste na ni citlivější, dokážete poznat z energie jakéhokoli člověka (jelikož všechno živé a neživé vyzařuje), jak se cítí a tak mu lépe porozumět. Proto když řeknu, že vím, jak se někdo cítí, myslím to smrtelně vážně.
Ovšem u některých lidiček je to složité poznat, ale jde to také, ovšem to chce více soustředění. Ale nepodaří se vám to u těch, kteří nechtějí, abyste to poznali (pravdou ale je, že málokdo ví, že vyzařuje energií, díky které lze spoustu věcí poznat).
Zároveň můžete z energie jiný lidí poznat, jaký k vám mají postoj, jestli vás mají rádi, jestli vás nesnáší, jestli vám věří atd. A jestli vám lžou. Ale to chce čas.

PSI koule

18. července 2011 v 15:13 PSI energie

PSI koule

PSI koule jsou balonky PSI energie zformované do koule.Jak se naučit vytvářet PSI koule se můžete dočíst v článku práce s energií a její cítění.

K čemu jsou dobré?
1. Pokud už dovedete vytvořit opravdu silné PSI koule můžete se s nimi účinně bránit. Lze s nimi i zabít, pokud jsou dost silné, nebo vážně ublížit.
2. Pokud jste dobří, můžete vyzkoušet s nimi "hrát kuželky" (třeba z plastových lahví).
3. Můžete je také využít k praktikování telekineze.
Jak poznat pokrok?
Není nic jednoduššího, než poznat pokrok ve tvorbě PSI koulí, a není větší radost, než ji spatřit (což vyžaduje trénink).
Ano, koule energie PSI můžete spatřit. Zpočátku uvidíte jejich stín, později jim můžete dát barvu a tvar, různou sílu, intenzitu, zářivost, sytost barvy atd.
A nejen to je pokrok! Když zkouším PSI koule já, vidím ji jako černou mlhu, která proudí z jedné ruky do druhé... Vidím pohybující se vlny, jak se mezi sebou pohybují a mizí v dlaních. I to je jistá, ovšem slabá barva.
Takže to shrneme. Znakem pokroku je:
1. Stín.
2. Zvýšená teplota PSI koule.
3. Barva (jakákoli, zpočátku méně sytá, spíše jako mlha).
4. Svítivost (jednoduše že svítí).
5. Síla (PSI koule je zpočátku slabá, ale jak sílí, pak se vám můžou oddalovat ruce).
6. Tvar (čím více trénujete, tím dříve spatříte tvar PSI koule).

práce s PSI energií

18. července 2011 v 15:12 PSI energie

Práce s PSI energií

Dýchání

Ještě než se pustíme do tréningu se samotnou energií, je potřeba si říct něco o dýchání,protože dýchání s energii uzce souvisí.
Abyste energii cítili silněji, můžete si představovat, že s každým nádechem získáváte energii z okolí a že s každým výdechem tato enerie proudí do rukou a posiluje právě prováděné cvičení (mám to vyzkoušené, skutečně to funguje). Jakmile se stanete na energii citlivější, budete to silně cítit, jak vám energie proudí tělem až do místa, kam ji vedete, třeba do rukou, když provádíte nějaké cvičení.
POZOR! Toto cvičení nedělejte v přítomnosti lidí, abyste jim nebrali jejich vlastní energii.

Tréning 1

Dejte dlaně cca 10 cm od sebe a vztyčte prsty. Soustřeďte se na prostor mezi dlaněmi a představujte si, jak z konců prstů i celých dlaší proudí energie. Možná ucítíte slabé brnění či mravenčení, chlad nebo teplo. Pomalu přibližujte dlaně k sobě (nesmí se dotknout) a od sebe. Po chvilce ucítíte tlak. Gratuluji, právě jste poprvé pocítili energii, díky které lze ovládat třeba telekinezi.

Tréning 2

Nyní zjistíme, které ruka lépe energii vysílá a která ji lépe přijímá. Prsty levé ruky přibližte kolmo k pravé dlani s nataženými prsty. Dbejte na to, aby prsty levé ruky nebyly v jedné rovině, ale nad sebou.
Představujte si, jak z konečků prstů levé ruky proudí energie do pravé ruky. Levou rukou pomalinku posouvejte nahoru a dolu podél pravé dlaně.
Je možné, že ucítíte teplo, chlad, mravenčení nebo brnění v úrovni prstů levé ruky. V tomhle případě jsme zkoušeli vysílání levou rukou. To samé udělejte i s pravou rukou.
Pokud cítíte sílné (dejme tomu) teplo, které vychátí z levé ruky, máte vysílací levou ruku. Pokud je teplo silnější z pravé ruky, máte vysílací pravou ruku. Pokud cítíte stejné teplo z obou rukou, blahopřeji, máte stejně schopné obě ruce.

Tréning 3

Sevřete prsty do špičky a začněte pomalu obě ruce přibližovat. Vysílejte energii. Brzy usítíte odpor, jako když dáváte k sobě dva magnety stejnými póly. Čím dále od sebe (samozřejmě musíte eregii pořád cítit), tím silnější energii máte. S větší vzdáleností mezi prsty, tím je energie slabší. Ale při tréninku bude sílit.

Tréning 4

Lépe vysílací ruku obraťte dlaní vzhůru, prsty mějte u sebe. Energii vysílejte z dlaně směrem nahoru, představujte si, že je energie sloup, který stojí na vaší dlani. U dlaně je sytý, postupně slábne. Nyní vezměte druhou ruku a dejte do tohoto sloupu energie. Střídejte místa, prsty přiložte ke kořenům sloupu energie (tedy k vysílající dlani), pak třeba na vrchol. Pocítíte rozdílnou sílu energie, u dlaně teplo (nebo chlad, mravenčení atd.), které postupně slábne. Pohrávejte si s tím sloupem energie, volnou rukou zjišťujte, jak je vysoký, jak silný, jak hustý atd. Také můžete volnou rukou na sloup seshora tlačit, pomalu. Ucítíte odpor, jako byste mezi rukama měli pružinu.

Tréning 5

Lépe vysílající ruku otočte dlaní nahoru, prsty mějte u sebe!! Vytvořte z energie placku, kterou držíte na své dlani. Zahušťujte ji a jakmile si budete 100% jisti, že ji cítíte a že pokrývá celou vaši dlaň včetně prstů, tak prsty roztáhněte a nechte energii, ať padá mezi nimi. Je to chvilkový pocit, protože energii začnou vysílat prsty i po svých stranách.

Tréning 6

V jedné (nejlépe vysílající) ruce vytvořte hodně hustou kouli energie (nemusí to být nutně koule, třeba i ovál), prsty mějte natažené a vztyčené nahoru. Pro naši lepší orientaci to bude pravá ruka. Pak pravou ruku obraťte dolů a nechte energii, ať spadne do levé ruky. Možná vám to bude připadat, jako kdyby se táhl karamel nebo kapala rozpuštěná čokoláda, stejně tak jako by jste chytili nějaký pevný předmět. Energii si můžete takto "přelévat" z ruky do ruky, můžete ji i zkusit házet.

Tréning 7

Natáhněte ručky před sebe dlaněma vzhuru a soustřeďte se na vytvoření PSI koulí na obou rukách najednou.Pro začátek to není jednoduché,tohle cvičení si nechte radši na pozděj.

Zdroj článků

18. července 2011 v 12:31 | Harosek Asan Zapletal |  Parapsychické schopnosti

Zdroj: Pentakl
psych.xf.cz


Geokineze

18. července 2011 v 12:16 Parapsychické schopnosti


O co jde???
Pod pojmem geokineze většinou najdete vysvětlení, které říká, že se jedná o schopnost manipulovat s krystaly minerálů apod. Lépe znějící definice je, že geokineze je schopnost dovolující manipulovat s krystalovou mřížkou pevných látek. Tato definice je sice na jednu stranu výstižnější, na druhou však poněkud více zavádějící. Zavádějící je z toho důvodu, že krystalová mřížka jako taková je pouhá abstrakce. Ve skutečnosti neexistuje.
Do úvodu do povšechnosti tentokrát vložím ještě jednu důležitou věc.
To, že v součastné době bychom mohli nalézt možná desítky "kinezí", je pouze výsledek lidské snahy vše "rozškatulkovat", zpřehlednit, apod. Ve skutečnosti je však "kineze" pouze jedna. Všechny ty "kineze", které v součastné době známe, jsou pouze označení pro její jednotlivé oblasti působnosti.
Kámen údajně posilující geokinetické schopnosti je smaragd.

Když jsem se snažil nalézt informace o tom, co nám geokineze dovoluje, moc jsem toho nenašel. Z toho mála co se mi podařilo nalézt by se však dalo vyvodit to, že geokineze tedy opravdu dovoluje do jisté míry pracovat s krystalovou mřížkou pevných látek (vypustíme-li tedy tu "krystalovou mřížku", dalo by se říci, že geokineze je schopnost dovolující nám měnit uspořádání částic v pevné látce *). Praktické využití by to mohlo mít např. při změně fyzikálních vlastností krystalů (optické vlastnosti jako průhlednost, průsvitnost, čirost,…)

Nyní k praktické části:
K tomuto cvičení budete potřebovat nějaký krystal. Nevhodná je neprůhledná hornina, např. tromlovaný polodrahokamový oblázek.
Důležité je abyste ho ještě před tím, než s ním začnete cvičit dobře zdokumentovali jeho vlastnosti. Poznamenejte si jeho průhlednost, průsvitnost, barva, tvar a množství prasklin a vše další, čeho si na něm (v něm) všimnete.

Samotné cvičení:
Zaujměte tedy sobě příjemnou polohu a snažte se zajistit si klid alespoň po dobu cvičení. Uvolněte se a snažte se zklidnit i svou mysl. Vybraný kamínek mějte u sebe.
Je na Vás, jestli se na něj budete dívat, nebo ho budete držet sevřený v pěsti.
Nyní se soustřeďte na změnu jeho částicového uspořádání a tím i na změnu fyzikálních vlastností.
Můžete se třeba soustředit přímo na to, že se mění jeho propustnost světla, nebo barva…
Snažte se prostě (silou vůle) změnit jeho vnitřní strukturu a soustřeďte se přitom na to, jaký výsledek to má přinést. Zní to celkem složitě, ale uvidíte, že to není zas až tak těžké.
Po nějaké době pokusů zkuste zkontrolovat vlastnosti kamínku podle toho, jak jsem si je předem popsali. Pokud jste žádné změny nezaznamenali, neztrácejte naději.
Jak se říká: "Ani Řím nepostavili za den".

Imaginační cvičení by v tomto případě mohlo vypadat asi takto: Představte si, že se nacházíte přímo uvnitř krystalu. Přímo mezi jeho jednotlivými částicemi. Můžete vidět jejich vzájemné propojení a uspořádání. Do co největších možných detailů si představujte jak jsou jednotlivé částice krystalu uspořádány. Nyní si představujte, že je můžete libovolně přestavovat a měnit jejich uspořádání, polohu,… Představte si, že jakmile pomyslíte na změnu ve struktuře krystalu, nebo na změnu jeho fyzikálních vlastností, krystal se tomu začne okamžitě přizpůsobovat.
Diamant

Elektrokineze

18. července 2011 v 12:15 Parapsychické schopnosti


O co jde???
Elektrokineze je tedy schopnost práce s elektrony.
Elektron je subatomární částice objevená v roce 1897. Svým pohybem umožňuje vedení elektrického proudu ve vodičích. Např. v kovech je el. proud veden tzv. elektronovým plynem, který se díky krystalové mřížce kovů může "volně pohybovat" kovovým předmětem a tím vést elektrický proud. Kameny a kovy údajně posilující elektrokinetické schopnosti jsou : jantar, železo, nikl.

Elektrokineze nám umožňuje ovlivňovat tok elektrické energie a jeho velikost nejen v našem vlastním těle, ale pokročilejší stádia dovolují například dobíjet baterie atd.
Chtěl bych jen říci abyste za elektrokinezi nepovažovali to, když dostanete"ránu" od auta, nebo od oblečení. To je zcela přirozené vyrovnávání kladných a záporných el. pólů.

Při cvičení elektrokineze se mohou projevit drobné vedlejší příznaky jako brnění částí těla, Pocit chladu, nebo naopak tepla v různých částech těla ( tady je zvláštnost, že na omak jsou ty části těla většinou přesně opačné, než je cítíte. Cítíte-li tedy chlad v ruce - může být na omak teplá).

Nyní tedy nějaká cvičení
První cvičení : (k prvnímu cvičení budete potřebovat partnera)
Můžete sedět, nebo i stát - jak budete chtít. Měli byste být uvolnění, ale přesto čilí. Přiložte tedy Vaše ruce a ruce partnera na sebe. Je na Vás, jestli se budete dotýkat celými dlaněmi, nebo jen konečky prstů. Máte-li ruce na sobě - soustřeďte se na přechod bioelektřiny z Vašeho těla, do těla Vašeho partnera. Soustřeďte se na to, jak skrz Vaše dotýkající se ruce proudí elektrony a tím přenášejí elektrický proud.
Obměnou tohoto cvičení je, že se naopak soustředíte na přechod elektřiny z těla Vašeho partnera do těla Vašeho.
Cítíte-li během cvičení například brnění - pravděpodobně je cvičení úspěšné.

Druhé cvičení : (k druhému cvičení budete potřebovat vybitou !dobíjecí! baterii, nejlépe devítivoltovou)
Vybitou Baterii můžete vzít buďto do rukou a nebo ji nechat ležet třeba na psacím stole. Nyní se co nejvíce soustřeďte na to, že se nabíjí. Představujte si, jak se uvnitř ní shromažďuje a kumuluje elektřina. Představte si, třeba že jste uvnitř té baterie a doslova vidíte, jak se tam vše elektrizuje a nabíjí. Úspěšnost tohoto cvičení si pak můžete snadno ověřit například pomocí svítivé diody.

Večerní cvičení by v tomto případě mohlo vypadat takhle :
Představte si, že se nacházíte uvnitř ohromné boře. Všude kolem Vás jsou veliká šedivá mračna a fouká zde ledový vítr. Všude je doslova cítit elektrické napětí, které se může každou chvilkou stát příčinou blesku. Uprostřed toho všeho se vznášíte Vy, jako zázrakem chráněni před chladem, deštěm,…
Nyní si představte, že máte moc kdykoliv vyvolat blesk. Můžete si představit, že blesk uhodí pokaždé, když si zamanete. Dokonce si můžete představit, že blesky vrháte přímo Vy. Jste pány blesků..
Blesky

Chronokineze

18. července 2011 v 12:12 Parapsychické schopnosti


O co jde???
Chronokineze je jednou z mnoha "skrytých" psychických schopností člověka. Jde o vědomé řízení vnímání času a jeho toku kolem sebe sama.
Tady bych se rád pozastavil… Vcelku rozšířený názor je, že pomocí chronokineze mohu měnit tok času i pro svoje okolí, nebo dokonce pro celou planetu. Tak to ale samozřejmě není. Chronokinezí působíte pouze na sebe sama.
A další věc… Ani s pomocí chronokineze nemůžete měnit tok času. Měníte pouze vnímání toku času kolem sebe sama, to je důležité. Jak to jen říkal ten malý Tibeťan v Matrixu? "…pak pochopíš, že to co se ohýbá není lžíce. Jsi to ty sám…".
Tak je to i s chronokinezí. Neměníte tok času, neovlivňujete ho. Vy pouze "něco" děláte samy se sebou.

Chronokinezi, jako i další části "pokladu Nibelungů", který máme všichni hluboko v sobě. Jde tedy jen o to ji aktivovat. Jde o to ji vypěstovat a vycvičit, protože po stovkách a tisících let nepoužívání je zdegenerovaná a disfunkční.
Znovu tuto schopnost obnovit mohou s trochou píle, vůle a trpělivosti všichni.

Chronokineze je velice užitečná schopnost a její uplatnění je téměř neomezené. Jen si to představte… pracovní shon se stane minulostí, zběsilé škrábání posledních slov do písemky, která se bude za pár vteřin odevzdávat také. Naproti tomu nudné chvíle čekání na něco, nebo na někoho se stanou chvilkou…atd. atd. atd.

Jak tedy chronokinezi cvičit? Zde se asi přikloním ke známému cvičení s ručičkovými hodinami (jistě jste na něj narazili, pokud jste hledali na internetu heslo "Chronokineze").
Tak tedy. Potřebujete pouze tikající hodiny a chvilku klidu.
Můžete cvičit venku i v uzavřené místnosti. Důležité je pouze to, abyste nebyli rušení lidmi, ani věcmi vašeho okolí. Zaujměte tedy sobě příjemnou polohu a uvolněte se. I když to není snadné, snažte se z hlavy dostat všechny myšlenky, které na Vás dotírají. Chvíli relaxujte. Můžete použít známou metodu scházení schodů, nebo cokoliv Vám vyhovuje. Důležité je abyste byli uvolnění, ale přesto bdělí.
Zavřete tedy oči (pokud chcete, můžete je mít otevřené, ale vizuální vjemy podporují tvorbu dalších otravných myšlenek) a soustřeďte se na tikot hodin. Úpěnlivě se soustřeďte na každé tiknutí a hlavně na mezery mezi jednotlivými tiky. Soustřeďte se a představujte si, že mezery se buďto prodlužují a nebo zkracují. Musíte tomu věřit a představovat si to tak silně, až se to stane skutečností.

K tomuto cvičení není moc co dodat, ale možná ho můžete posílit, když budete třeba každý večer provádět ještě jedno menší cvičení. Můžete ho praktikovat večer před spaním, když už ležíte v posteli. Na rozdíl od toho předtím nevadí, když u něj usnete. Představte si tedy že jste v jakési vejcovité bublině a kolem Vás se míhají různé šmouhy (u mě mají modrou barvu různých odstínů, ale to je subjektivní věc).
Tyto šmouhy představují proudy času, to musíte mít při cvičení na vědomí.
Nyní si tedy představujte, že ty šmouhy (čas) mění rychlost podle toho, jak chcete. Buďto zrychlují a nebo zpomalují.

Tohle cvičení vypadá banálně, ale má docela význam, když si uvědomíte, co dokáže síla zvyku. Při tomto cvičení si zvyknete, že můžete ovládat tok času kolem sebe sama a to by se mělo projevit při cvičení s hodinami.
Hodiny

Lumokineze

18. července 2011 v 12:11 Parapsychické schopnosti

O co jde???
Lumokineze by se dala shrnout jako práce s fotony. Foton je elementární částicí elektromagnetického záření o všech vlnových délkách. Tudíž i pro nás důležitého viditelného světla. Schopnost lumokineze tedy dovoluje hromadit fotony a tím ovlivňovat světelné podmínky. Pokročilá stádia lumokineze dovolují vytvářet světelné koule a ovlivňovat jejich intenzitu, jas, saturaci i barvu. Dále pak svítivost plamene atd.
Kameny údajně posilující lumokinetické schopnosti jsou : ametyst, jantar.

Pro začátečníky se opravdu nedoporučuje začínat se světelnými koulemi, neboť je to víceméně ztráta času.

Cvičení lumokineze by mohlo být opět mnoho, zde uvedu pouze jedno.
Součástí tohohle cvičení je, že si občas uvědomujte svoje okolí a světelné podmínky v kterých se nacházíte. Zároveň si představujte, jak by podle Vás vypadaly světelné podmínky, které by Vám vyhovovaly více.
Samotné cvičení provádějte nejlépe v místnosti, ve které není ani tma, ani světlo. Resp. světlo je tlumené a světelný zdroj není příliš jasný. Zvolte tedy "zlatou střední cestu". Čím méně světla bude - tím hůře se bude cvičení provádět. Bude-li naopak světla moc - bude to také na obtíž.
Když se tedy nacházíte ve vhodném prostředí, soustřeďte se na světelné podmínky, ve Vašem okolí. Vnímejte kam a s jakou intenzitou dopadají světelné paprsky. Zkoumejte barvu toho světla, jeho jas. Zkoumejte hru světla a stínů a to, jak jste osvětleni i Vy. Nyní se pokuste osvětlit nějaké místo, které si zvolíte, nebo sami sobe. Soustřeďte se na to, že v tom místě se hromadí fotony a intenzita světla té oblasti stoupá.

Dalším cvičením jsou pak již zmiňované světelné koule, ale tohle prozatím stačí.

Večerní cvičeníčka je v tomhle případě tak snadné vymyslet, že nebudu urážet Vaši inteligenci tím, že bych tu něco rozepisoval.
Svetlo

Aerokineze

18. července 2011 v 12:08 Parapsychické schopnosti

O co jde
Aerokinezi mohou stejně jako všechny ostatní parapsichické schopnosti ovládat všichni. Při cvičení aerokineze je více, než u jakékoliv jiné schopnosti nutné se ujistit, že do místnosti kde cvičení provádíte nevniká žádný vzduch z venku a že nejsou zapnuté žádné spotřebiče vyvolávající proudění vzduchu. Tím myslím klimatizaci, různé větráky apod. Vhodné je proto zavřít všechna okna a pokud možno i dveře do jiných místností. Také je třeba dávat pozor na svůj dech. Při provozování aerokinetických cvičení se mohou objevit vedlejší příznaky, jako bolesti hlavy, pocit chladných rukou, atd. Proto se doporučuje necvičit příliš intenzivně. Pokud by se u Vás nějaký z těchto symptomů objevil, na pár dní si od cvičení odpočiňte.


Způsob cvičení
K cvičení budete potřebovat vonnou tyčinku. Posaďte se a chvíli relaxujte. Když jste uvolnění, zažehněte vonnou tyčinku a sledujte stoupající kouř. Poté se pokuste ovlivňovat jeho směr a také se pokuste jej rozptylovat. Tohle cvičení není jednoduché, protože je těžší se soustředit na něco v plynném stavu, než na pevnou věc jako například u telekineze.
Soustřeďte se tedy na to, aby stoupající kouř změnil směr, nebo aby se rozptýlil. Můžete se taky pokusit soustředit se přímo na to, aby se vytvořily vzdušné proudy, které rozfoukají kouř.

I trénink aerokineze je možné a snad i vhodné prokládat večerními cvičeními.
Představte si že se nacházíte v krajině vzduchu. Pod vašima nohama je tráva, jejíž listy jsou větrem vybroušeny jako břitvy. Rostliny a stromy jsou zmítány věčným větrem. Občas jsou mezi vegetací ostrůvky pouště, jejichž duny se neustále přesýpají a zrníčka písku jsou silným větrem unášena daleko od svého původního místa. Nad Vaší hlavou jsou po šedém nebi rychle unášeny mraky. Chladný vítr se mísí s teplým a tím vznikají mohutné bouře a vichřice. Na vodních hladinách se neustále tvoří nové a nové vlnky a vlny, které se rozbíhají vstříc svému osudu.
Uprostřed toho všeho stojíte Vy, jako zázrakem nedotčeni chladným větrem. Pozvedněte tedy ruce a myšlenkou přikažte větru aby vanul tím směrem, který zvolíte. Proudy větru okamžitě reagují na vaše přání a změní svůj směr. Stojíte tu a máte moc ovládat vítr - největší sílu tohoto světa. Pouhou myšlenkou můžete stvořit hurikán, nebo dopřát odpočinek od bičujícího větru všemu živému…
Vitr

Levitace

18. července 2011 v 12:05 Parapsychické schopnosti
Levitace

O co tu jde???
Levitovat můžeme se svým vlastním tělom nebo s různýmy předměty. Z fyzikálního hlediska není levitace nic jiného, než popření zemské přitažlivosti - gravitace. Zrušením gravitace se zabývá řada vědeckých institucí, protože je to problém, který by mohl velmi významně ovlivnit dopravu, zejména leteckou, meziplanetární lety a má také vojenský význam. Občas se objevují zprávy o výsledcích některých experimentů, nakonec se však vždy ukáže, že se gravitace kompenzuje jiným jevem, nejčastěji silným magnetickým polem působícím ve směru od středu Země. Neúspěšnost pokusů o zrušení nebo oslabení gravitace je dána tím, že současná věda podstatu gravitace nezná. Hypotézy vysvětlující gravitaci na základě teorie relativity jsou tak složité, že je to již mimo rámce neodborné literatury. Někteří cestovatelé uvádějí, že mnozí tibetští mniši ovládají techniku, která jim umožňuje při náležitém soustředění vznést se několik centimetrů nad zem. Ne jinak je to u bojovníků zvaných nindžové. Prý dokáží létat vzduchem. Jde prý hlavně o sugesci a o tělesné schopnosti získané po staletí vypracovávaným systémem tréninku, který umožňuje vykonávat dlouhé a vysoké skoky. Je to však pravda???

Telepatie

18. července 2011 v 12:01 Parapsychické schopnosti

Co je Telepatie?
Telepatie je způsob komunikace bez použíti pěti základních smyslů. Určitě jste si všimli, jak malé děti, které ještě neumí mluvit, a přesto, se mezi sebou dokážou dorozumnět. Nebo jak manželé si navzájem rozumí, aniž by spolu mluvili. Všechno je to ale spontánní telepatie. Aby se dala používat aktivní telepatie, potřebujete jí cvičit, a hlavně věřit, že existuje.


Způsob cvičení
Cvičení je víc druhů. Například se jeden člověk (vysílač) koncentruje na nějaký předmět, barvu, cokoliv a snaží se ji předat jinému člověku (přijímač). Příjemce se snaží daný předmět určit a může si dělat poznámky a po skončení si oba ověří jak jim to šlo. Můžou si pak vyměnit role. Někteří lidé jsou pak lepší přijímači a jiní vysílači. Po takovýchto cvičení nastává velká únava a proto je nutné si dát denní pauzu.

Pár rad, kterých byste se měly držet:
1. Nehádejte, co vysílač mohl předávat
2. Jakmile uvidíte nějaké obrazy, nezapuzujte je, jako nápady své vlastní mysli
3. Poohlížejte se po myšlenkách, které přichází odnikud - hlavně po těch, které se objevují náhle
4. Pokud děláte poznámky, tak svá pozorování popisujte do nejmenších detailů, ale nic nezveličujte a nic si nevymýšlejte
5. Nezoufejte, když žádné obrazy nepřejměte nebo když nebudou přesné. Snažte se dál a nakonec to dokážete
Telepatie


Pyrokineze

18. července 2011 v 11:58 Parapsychické schopnosti

OheňCo je Pyrokineze?
Pyrokineze je určitý druh telekineze, založený na ovládání ohně, aď už uhasínání, či manipulace. Ale nenechte se zmást. Pyrokineze se provádí pouhou myšlenkou, ne žádnými sirkami, ani zapalovačem!


Návod na procvičení pyrokinetických schopností
Pohodlně se usaďte, třeba do křesla. Podle mě je ze začátku lepší použít zapálenou svíčku. Soustřeďte se na plamínek a na nic nemyslete. Je to těžký, ale de to. Postupně soustředění přesuňte nad plamen (jde to i do stran). Na toto místo se soustřeďte. Po nějaké době vraťte pohled znovu na plamen a hned zase zpátky na ono místo. Postupně uvidíte že se plemen začne zvedat. Samozdřejmě to chce trénink, ale pak to stojí za to a můžete se těšit že jste to dokázali=)

Další procvičení je o něco náročnější. Zapalte sirku a soustřeďte se jen na plamen. Na nic jiného! Při dobré koncentraci a silné vůli se vám podaří uhasit oheň. Uhasit oheň je jednoduché, ale těžší je nechat sirku vznítit. Když budete usilovně trénovat, tak za několik týdnů se vám podaří, že sirka začne červenat....a po dalším tréninku se dokonce vznítí. Když to dokážete, můžete se chlubit a zařadit mezi ty, kteří ovládají schopnost pyrokineze. (toto cvičení lze provádět i se svíčkou)

Telekineze

18. července 2011 v 11:45 Parapsychické schopnosti

Krátce o telekinezi

Autor: Nevím kdo přesně ale máto na sobě zveřejněných hodně blogů...takže autor:blogy :DTeorií, co je telekineze se různí, mohl by to být nějaký druh vln, částeček, psychické energie (shluknutím dochází k přitáhnutí, nebo odpuzení předmětů), či energetického pole (magnetického nebo elektrického). Vymyká se zákonu jak termodynamiky, tak gravitace. Telekineze je krátce řečeno schopnost hýbat nebo posouvat předměty duševní energií (vaší myslí) na fyzické úrovni.
Schopnost umění telekineze je skutečně přirozená věc a my všichni máme dáno ji provádět, chce to jen ochotu a vytrvalost učit se. Telekineze je něco, co je v nás od narození. Věřte si, pravidelně trénujte a schopnosti přijdou samy. Při cvičení musíte být uvolnění, prosti myšlenek a musíte být schopni se koncentrovat jen na ten předmět a nic jiného. Před použitím telekineze můžete meditovat, abyste dosáhli snáz úspěchu. Musíte být opravdu zapáleni pro tuto věc, protože to může trvat delší dobu, než se vám to podaří. Podle experimentátorů je snazší začít se světlými a lehkými věcmi. Můžete začít trénovat

Jak začít?Je tu pár určitých věcí, na kterých potřebujete pracovat předtím, než se někam dostanete s Telekinezí. Zde popíši pár překážek, které musíte překonat a cvičení, která musíte zvládnout.

1) Obava

Telekineze je skutečná. Lidé jí prováděli a provádějí po celý čas. Je to dar všem lidem. Dostaňte to skrz palici, než budete pokračovat dále. Obava je jako stěna mezi vámi a TK. Tak přes ní přelezte a nechte jí v dáli za vámi. Nepotřebujete obavu ve vašem hledání pravdy!

2) Logika
Dobrá, žijete v praktickém světě, je jen přirozené zkoušet zdůvodnit různé věci. Netrapte se. Nechte praktičnost stranou a když pak dosáhnete Telekineze, pak uvidíte, jak hloupá je podstata logiky se vším dohromady. Dá to smysl, až to zvládnete.

3) čistota srdce

Proč se chcete naučit telekinezi? Vaše důvody musí být pozitivní. Jestli se to chcete naučit, abyste zraňovali lidi (létajícími noži), mít z toho zisk, ukázat se před přáteli, zapomeňte na to. Učte se to, abyste zkoušeli mysl, naučte se bojovat s realitou. Nedělejte to jen pro nějaký druh laciné slávy. Je-li tohle váš záměr, nikam se nedostanete.

4) Meditace
Meditujte. Uvažujte o vašich potřebách. Vemte to krok za krokem. Meditace je klíč, který připravý vaši mysl na telekinezi.


Cvičení na zlepšení telekinezeCvičení:

Vezměte si do ruky kulatou tužku a světlý papír. Sedněte si pohodlně ke stolu. Světlý papír položte na stůl a na něj tužku. Zřejmě se ptáte k čemu je tam světlý papír. Ten je tam, protože telekineze se snadněji provádí se světlými předměty. Přestaňte myslet na cokoliv, co se netýká té tužky a papíru. Nyní se musíte soustředit pouze na tu tužku. Musíte se na ni velmi koncentrovat. Představte si jak se ta tužka točí po stole, nebo že vám z očí vychází síla, která tlačí na tužku a roztáčí ji.

Pohybování předměty
Pohodlně se usaďte a položte před sebe předmět, který chcete posunovat (ze začátku něco lehkého). Přiložte k němu ruku a koncentrujte se na něj. Nemyslete na nic (jen se koncentrujte na ten předmět). Zavřete oči a představujte si, jak se ten předmět posouvá různými směry (ne moc rychle). Představte si, jak se ten předmět vrací zpátky na své původní místo. Až se Vám bude chtít, otevřete oči.

Ohýbání předmětů
Vyberte si co chcete ohnout (lžičku, vidličku,…). Předmět vezměte do rukou a sedněte si tak, abyste měli co největší pohodlí. Uvolněte se, dýchejte potichu a zhluboka a očistěte mysl od myšlenek, které se netýkají předmětu, jenž je ve vašich rukou. Zavřete oči a soustřeďte se na to co máte v rukou. Prsty přejíždějte po předmětu a ciťte ho (povrch a zároveň předmět sám), nemyslete na něj, jen se na něj soustřeďte. Po několika pokusech (tak po měsíci) začnete cítit energii.
PSI wheel